Back

★ Religion i Sydasien - religion efter by ..Religion i Sydasien
                                     

★ Religion i Sydasien

Religion i det sydlige Asien, der er påvirket af det område, der er høj grad af etnisk, sproglig og kulturel mangfoldighed, det betyder, at fx traditionalisme blandet med modernitet i moderne indisk stat, og tolerance og religios gennemsigtighed eksisterer side om side med den blodige religiøse konflikter i lande som Pakistan. De mange forskellige folkeslag, religioner og religiøse grupperinger er et resultat af den indiske historie, som er præget af både vandringer, erobringer, imperiers sammenbrud og dynamikken i de tæt befolkede områder skaber.

South asia er i dag opdelt i flere stater, den største i både befolkning og areal, Indien. Blandt Indiens 1.103 mia. indbyggerne er tilhængere af forskellige religioner fordelt omtrent som følger:

 • 0.8% buddhister. (0.8% buddhists)
 • 1.9% sikher. (1.9% sikhs)
 • 82% hinduer. (82% hindus)
 • 12% muslimer. (12% muslims)
 • Restgruppen udgores af bl.en. forskellige stammereligioner, Bahai, joder og parsere, de udgør tilsammen omkring 0.4%.
 • 2.3% kristne. (2.3% christian)
 • 0.4% jainister. (0.4% jains)

I dag, religion i det sydlige Asien er stadig en stor rolle i mange menneskers liv, og ægteskab på tværs af religiøse skel er, for eksempel, er stadig yderst sjældent. I den offentlige udstille indianere normalt stor respekt for andre religioner og deres tilhængere og samtidig forsøge at opretholde en vis sekulær holdning for ikke at virke stodende. Den sammenstod, der har fundet sted mellem de religiøse grupper, der af samme grund sjældent har modtaget megen støtte, uden for den mest ekstreme grupper, og den generelle opfattelse er, at de er snarere forankret i politik snarere end ideologi.

                                     

1. Forhistorie. (History)

Arkæologiske strækker sig civilisation i det sydlige Asien tilbage til 2300 f.v.t. hvor induskulturen blomstrede, byer med skriftkultur er udgravet på Harappa og Mohenjo-Daro, vi ved dog ikke meget af disse byers kultur eller religion, vi ved, det er næppe årsagen til deres forsvinden. Forst fra omkring 1200 f.kr.v.t. vi har bevaret den første levn til Indiens historie, når den indo-europæiske stammer til at bosætte sig i det nordlige Indien, men denne periode er præget af både kronologisk usikkerhed og manglen på faktiske historiske oplysninger. Den første sikre de datoer, der er afledt af Perserrigets erobring af Punjab i 510 f.v.t. og Alexander den store s kampagne til Indien i 326 f.v.t. Grækerne i Alexander s hær mødte filosoffer og asketer, der har fascineret dem pga. den radikalitet og konsekvens, som de udforskede med deres religiøse forestillinger. Den asketiske og frelse orienteret stromninger, som Jainismens og Buddhismen voksede ud af, havde på dette tidspunkt fået en stor betydning i ældre indisk religion.

                                     

1.1. Forhistorie. Vediske tid. (Vedic time)

Hovedartikel: Vedisk religion

Fra år 1200 f.v.t. år 500 f.kr.v.t. erfaring Indien den såkaldte Vediske periode, det har været opkaldt efter den vigtigste samling af tekster fra den periode, Vedaerne. Ifølge legenden, Vedaerne åbenbaret til menneskeheden i den guddommelige udsigt, og derefter den tekst, der er overleveret i mundtlig vis fra far til søn i den såkaldte Brahmin kaste. De tekster, der er forfattet over en meget lang periode 1200 f.v.t 500 f.v.t., og de ældste afspejler en helt anden kultur end den yngste, men i dag betragtes som Vedaerne forbliver som den øverste religiøse myndighed, der er blandt det flertal af Indiens religiøse grupper. Sprog for den tekst, vedisk, er den oldiranske gruppen, og det er en arkaisk forlober for klassisk sanskrit. Pga. de meget få skrevet rester fra den periode, i tillæg til Vedaerne, det har været vanskeligt at få et klart billede af religion.

En af de betingelser, der kan udledes af de tekster, der er i den fremtrædende position, ofre var en central del af den kult, og derfor var højt uddannede præster, der er nødvendige. Ofre var under stærk rituel kontrol, selv de ritualer, der blev udført i lejligheden blev et offentligt anliggende, der krævede særlige procedurer og remedier. Et væsentligt element i samtlige ofre, var branden, og der var en særlig præster, der tog sig af offerbål.

Den vediske perioder var præget af forandring, og religiøse tekster, der afspejler dette, er de ændringer i de fem epoker har været særlig dyb:

 • Den vediske indoarier opgive deres nomadiske liv og blive lang sigt.
 • Det religiøse fokus er flyttet, finder vi en spiritualisering bevægelse i religion og en dualisme mellem krop og sjæl, hvor kroppen er repræsenteret genfodsel og dod, mens det evige liv, er fundet i sjælen.
 • Lokale stormandslægter udvikler sakral dynastier i den tidlige statsdannelser.
 • Migration af indo-ariere fra Afghanistan hojland forst til Punjab, og senere til området omkring Ganges over lob.
 • Det sakraliserede kastesystemet opstår, som samfundet er differentieret af funktioner.

I denne frelse orienteret miljø, opstod de dharmiske religioner jainismen, buddhisme og hinduisme.

                                     

2.1. Hinduisme. Pluralisme. (Pluralism)

Hele perioden fra Alexander s mislykkede kampagne til Indien for at den islamiske erobring af det nordvestlige Indien i 1021 e.v.t. var præget af mindre og rivaliserende stater, hvor indflydelse udefra var minimal. Den dominerende religion var stadig baseret på Vedaerne, men de religiøse udtryk var meget forskellige.

Først i moderne tid, hinduisme er blevet en mere ensartet, bl.en. pga. indflydelse af de nye religioner, der har vundet fodfæste i Indien, men selv i dag er det umuligt at give en samlet og entydig beskrivelse af hinduismen.

                                     

2.2. Hinduisme. Historie. (History)

Hinduer er den største religiøse gruppe i Indien, i alt mere end 900 mill. mennesker. Begrebet hinduisme er indført af vestlige forskere i det 19. pct. som en samlebetegnelse for alle de religioner, kultfællesskaber, osv. der var baseret på Vedaerne. Den hinduistiske ord, der er dannet af sindhu, som er en betegnelse for en person, der kommer fra landet ved floden Sindhu, dvs. Indien og hinduismen er disse menneskers måde at leve på. I modsætning til de andre såkaldte verdensreligioner hinduisme ingen grundlægger, teologiske systemer, fælles moral, eller en central religiøse organisationer.

Hinduismen er vokset ud af den vediske traditioner, og det er meget vanskeligt at fastsætte en tidsmæssig forskel mellem de to perioder, men mod slutningen af den vediske tid flyttede de religiøse fokus på spiritualitet og frelse.

På trods af angreb og invasioner af især islamiske folk overlevede hinduismen.

                                     

3. Buddhismen. (Buddhism)

Se også: Buddhisme

Buddhismen er en dharmisk religion, der opstod i det nordlige Indien på grundlag af Siddhartha Gautamas lære, blev han kendt som Buddha, som betyder, at den oplyste eller Den opvågnede. Buddhismen oplevede en blomstringstid under Mauryariget, som i sin storhedstid kontrollerede det meste af Indien. Empire s grundlægger Chandragupta Maurya havde praktiseret jainisme, men hans senere y, Ashoka, begyndte at støtte den buddhistiske bevægelse som en del af konsolideringen af deres egen magt efter en ekspansiv fase. Allerede under Ashoka var en buddhistisk missionere sendt til de omkringliggende lande, bl.en. til Sri Lanka, hvor kongen selv, der konverteres. Med støtte fra Mauryarigets herskere spredt buddhismen som for store områder i Asien, herunder iransktalende regioner i Afghanistan og centralasien. Ashoka var opført tusindvis af nye stupaer i hele sit rige, hvoraf nogle stadig eksisterer og er i aktiv brug.

Buddhismen har oplevet i de 13. århundrede en nedgang i Indien, og er helt forsvundet i flere regioner, fortsatte det med at være meget udbredt i Himalayaområdet og Sri Lanka. Efter Mauryarigets fald, at miste sin støtte i den herskende klasse, og nogle af de efterfølgende hindufyrster bruges selv af den vold for at undertrykke buddhister. Pala, den sidste dynasti, der støttede buddhisme, forsvandt i 12. århundrede, og senere, den muslimske erobrere odelagde den buddhistiske klostre og templer, og arbejdede for befolkningen i de områder, de kontrollerede i stedet blev konverteret til islam.

Allerede for den muslimske invasion i 12. århundrede blev den buddhistiske indflydelse i høj grad svækket, og antallet af klostre blev allerede faldende. En teori, der kan forklare det er, at buddhismen er i denne periode, i virkeligheden, var ikke en del af den generelle befolknings daglige liv, og kun levede på den øverste støtte.

I det 20. århundrede, buddhisme oplevet en revival i Indien, sri lanankaske buddhistiske leder Anagarika Dharmapala grundlagt i 1891, en bevægelse, Maha Bodhi, hvis primære opgave var at vedligeholde, opbygge og drive de gamle buddhistiske helligdomme. I 1950erne blev en ny organisation, Dalit-Buddhistiske bevægelse, der blev dannet, dens formål var at forhindre kastelose dalitter konverteret til" uindiske" religioner, kristendommen og islam, ved at tilbyde buddhismen som en" indisk" alternativ. Efter den kinesiske invasion og besættelse af Tibet er en lang række af buddhistiske tibetanere, der flygtede fra landet og mange af dem har slået sig ned i den indiske by Dharamsala, herunder deres øverste religiøse leder, Dalai Lama, byen er i dag blevet en af den buddhistiske verdens førende centre.                                     

4. Litteratur. (Literature)

 • Tim Jensen, en. al., Historie den Historie, religion, Gyldendal, København, 1994 ISBN 87-00-12196-7.
 • Podemann en.al., Den Religionsleksikon, Gads forlag, København, 1999 ISBN 87-12-03138-0.
                                     
 • fungerer som en kulturel og geografisk barriere mellem Sydasien og resten af Asien. Sydasien er blandt verdens tættetst befolkede steder. Der er omkring
 • indo - iranske fællestræk med vedisk religion men den nedstammer ikke derfra. Vedisk kultur Religion i Sydasien Proto - indoeuropæisk religion Indoeuropæisk
 • til den vediske religion er stadig en levende religion på trods af buddhismens og islams intense mission i Sydasien Neopaganisme I nyere tid er hedenskaben
 • forskningsprogram med fokus på gudindetraditioner i Sydasien Bjarne Wernicke - Olesen er har ledet flere ekspeditioner til Sydasien for at forstå og kortlægge gudindedyrkelse
 • religiose traditioner med oprindelse i Sydasien det moderne Indien, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, og historisk også i Pakistan for indforelsen af Islam
 • meditation, der forer til den frelsende indsigt. Buddhisme Meditation Religion i Sydasien Shinto Japanese kanji symbols. Hentet den 19.06.2016 Dumoulin, Heinrich
 • Dzogchen Mandala Nyingma Lægbuddhist Buddhistisk folkereligiositet Religion i Sydasien Betinget samopståen Zenbuddhisme Sekulær buddhisme Buswell Jr., RE
 • parti. I alt blev 25 af de opstillede 54 politiske partier repræsenteret i det nye parlament. Nepal er sammen med de ovrige lande i Sydasien medlem af
 • Pakistan urdu: اسلامی جمہوریۂ پاکستان tr. islāmī jamhūriya - i - pākistān er et land i Sydasien Det er verdens sjette mest befolkede land med over 220, 892
 • গণপ রজ তন ত র ব ল দ শ tr. Gônôprôjatôntri Bangladesh er en suveræn stat i Sydasien For 1971 hed det Ostpakistan. Grænselandene er Indien mod vest, nord
 • i Puducherry er imidlertid hastigt på retur. Se også: Religion i Sydasien Indien er en sekulær stat uden statsreligion. De vigtigste religioner i landet
 • officielt Den Islamiske Republik Afghanistan er en suveræn stat i Centralasien og Sydasien Afghanistan er en indlandsstat, der har religiose, etno - lingvistiske


                                     
 • tibetanske plateau, og som strakte sig til dele af Ostasien, Centralasien og Sydasien Traditionel tibetansk historie beskrev hvad af en lang liste af herskere
 • både i og uden for Sydasien Man supplerer de klassiske instrumenter, så som dhol punjabi trommen med moderne elektroniske instrumenter. Folkedans i Punjab
 • af arkæologer mange steder i verden, hvor hvor der opstod jordbrugssamfund: Melanesien, Mellemosten, Mellemamerika, Sydasien Indien langs floden Ganges
 • འབ ག ར ལ ཁབ tr. Druk Gyal Khap er en suveræn stat i Sydasien Bhutan er en indlandsstat i Himalaya beliggende mellem Indien og Kina. Bhutan har et
 • fremmedarbejdere, hovedsagelig fra Egypten, men også fra Sydasien Hele 79  af Jordans befolkning bor i byer. De storste byer 2007 er Amman med 1, 5 millioner
 • mange sprog i Central - Vest - og Sydasien Flere af verdens storste sprog såsom engelsk, spansk, hindi, fransk og tysk horer til familien, og i dag tales
 • mange forskellige trosretninger i Indien og på Sri Lanka og bidrog til at stimulere religios selvbevidsthed i hele Sydasien Buddhismen på Sri Lanka blev
 • Ruten bestod af sammenkoblede ruter gennem Centralasien og Sydasien der strakte sig i alt over 8.000 km. Ruten blev forst og fremmest brugt til at
 • til Mogulriget Stormogulernes Indien Malerkunst i Indien Islam: Mughal Empire 1500s, 1600s Religions engelsk British Broadcasting Corporation. 2009 - 09 - 07
 • ISBN 91 - 972705 - 0 - 4. Dutch, S. I 2002 Religion as belief versus religion as fact Religion som tro versus religion som kendsgerning PDF Journal
 • Mahatma Gandhi var imod delingen, da han mente at selvom der var tale om to religioner var man stadigt én kultur. Konflikter mellem Indien og Pakistan De indiske
 • traditionelle lokale religion badimo. Ifolge folketællingen i 2001 var der i landet omkring 5.000 muslimer, hovedsageligt med rodder i Sydasien 3.000 hinduer
                                     
 • ledelsesstudier fra University College London samt en MA i filosofi og politik i Sydasien fra Fitzwilliam College i Cambridge. Han er gift og har to sonner. Postkasser
 • betragtes som synd i den budhistiske religion Indtil da abort været ulovlig i henhold til Artikel 305 i den thailandske straffelov, undtagen i tilfælde, hvor
 • Colonial Remains at colonialvoyage.com Wikimedia Commons har flere filer relateret til Tarangambadi Danske besiddelser Asiatisk Kompagni Religion i Sydasien
 • i antikken i Ost - eller Sydasien og består udelukkende af alternative medicinske systemer andre, såsom homoopati og kiropraktik har deres udspring i
 • demokratiske republik i Vestsahara anerkender ikke Israel, men er ikke medlem af FN. Amerika: Cuba Ostasien: Republikken Kina Nordkorea Sydasien Afghanistan

Users also searched:

hinduisme, oceanien religion, Religion, religion, hinduisme, Sydasien, oceanien, Religion i Sydasien, oceanien religion, religion i sydasien, religion efter by. religion i sydasien,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Terrorekspert om bomberne i Sri Lanka: Islamisk Stat har fået.

Været sammenlignet med gruppen af immigranter fra Sydasien. patienter rent faktisk er muslimer eller praktiserer denne religion, ej heller noget om de. Islam trives i Sydostasien Kristeligt Dagblad. Bhutan er et buddhistisk kongerige i Himalayabjergene i Sydasien. Landets kultur, sprog og religion er meget påvirket af Tibet, og Bhutan kan. Billeder af Asien: Se billeder af Asien. Storste religion. Ca. 80% af befolkningen er hinduer. Ordet hinduisme dækker flere forskellige religiose traditioner med oprindelse i Sydasien nutidens Indien,​. Mona Kanwal Sheikh DIIS. Den Nære Orient har derfor gennem tiderne været modested for menneskets gener, ligesom det blev modested og samlingspunkt for idéer, religioner, landbrug.

SK2 Religionsvidenskab. Enkelte religioner Det Kongelige Bibliotek.

Islamisk Stat i Sydasien. Teoretisk bidrag Gennem sin forskning har Sheikh bidraget til den teoretiske debat om religios vold og begrebsforståelser af religion​. Religion i Sydasien i ordbogen svensk Dansk Svensk Glosbe. Har Filippinerne en kristen majoritet, idet næsten 95% af befolkningen er kristne heraf 84% romersk katolske. Islam er den. Mode med Aserbajdsjan Alt Rejser A S. Billeder af Asien Historie Haver og parker Natur Seværdighed Mennesker Kystområde Religion Shopping Museum Historiske bygninger Kunst.


Vestlige Asien VINDUE TIL VERDEN.

Hoveddelen ligger i Asien, men en lille del ligger på europæisk side nord for religioner og med kulturel påvirkning fra både Asien, Europa og Mellemosten har​. Eline Ellegård Petersen – Testmedarbejder – Frederiksberg. Religios politik og politik i religion som demokrati og frie markeder har gjort i regioner som Ostasien, Latinamerika, det ortodokse Europa og Sydasien. ….

Operativsystemer Datalogi Kommunikation i alm. Videnskab og.

Ifolge en rapport om menneskelig udvikling i Sydasien, har kvinderne i Indien, Pakistan Desværre medforer den hinduistiske religion, at kvinderne indtager en. Dangerous Liaisons: Hindu Nationalism and Buddhist Radicalism in. Kristendomskundskab religion. Ikke kristne religioner og andre livsopfattelser. Hinduisme. Kristendomskundskab religion. Livsfilosofi og etik. Vesten bor lære af Indiens islamisering Berlingske. Knox Thames, der har rådgivet USAs udenrigsministerium om forholdene for religiose minoriteter I Mellemosten og Central og Sydasien. Politisk.


DANMARK I ASIEN EN PRIORITERING AF FREMTIDEN Folketinget.

Buddhismen blev fodt i Indien. Den er mest kendt i Asien, men den er i dag også en verdensreligion. Buddhismens mission startede allerede i. Lektion 1 2 Forlaget Columbus. Sporger man en af Sydasiens forende terroreksperter, der ingen tvivl om, Buddhismen er den storste religion og dyrkes af 70 procent af.


Hent Download PDF.

Udvikling og religion med fokus på Himalayaregionen og specielt Ladakh i den Ovrige lande Ladakh Indien Kashmir Tibet, Nepal, Himalaya Sydasien. Asien religion – Den Store Danske. I Kina standsede islams fremtrængen i den vestlige del af landet i Sydostasien blev det nok den dominerende religion, men i en blod. Professor Knut Axel Jacobsen Kulturstudier. De forste faser af Religion & Udvikling har i hoj grad hjulpet os med at blive skarpere på os re i 11 forskellige lande i Asien, Afrika og Mellemosten.

Interkulturelle studier – Publikationer Roskilde Universitets.

Anmeldelse af Margit Warburg and Annika Hvithamar red Religion i en globaliseret verden. Hojby Univers, 2020 2020, I: Sydasien. Publikation: Bidrag til. Himmeltoget og Tibet Her Er Alt Du Skal Vide? Klik Her!. Når du rejser til Asien, vil du opleve et kontinent, der har det hele: uberorte tropiske strande, spændende religioner og kulturer, og frodige jungler. Der findes​. Indere skaffer deres piger af vejen Sygeplejersken, DSR. Denne rejse tager jer med ind i hjertet af Sydostasien til det gamle, franske Indokina, hvor åndelighed og gammel, fransk kultur venter. Læs mere om rejsen her.

Sog på Visdomsnettet Nyhedsbrev info Indtast data og modtag vores.

Stort udvalg i sydasien t shirts skabt af talentfulde designere Masser af Sydasien Kabaddi Is My Religion Cool Sydasien Game Sports T shirt med. Rejser til Osten Eventyrlige rundrejser med Rejser til Asien. Under rejsen i Asien kan du krydre turen med spændende oplevelser noje udvalgt hojdepunkt i livet for pilgrimme fra 4 religioner og samtidig en betagende. Varanasi hinduismens brændpunkt Religion Fag Systime. Materialet omhandler sikhernes religion, kultur og rejse fra Punjab til holdsvis international politik og sydasiatiske studier ved University of Delhi og ved. Scientology kroner rekordstor vækst med det helt nye åndelige. MICHEL Overso 8 Sydasien 2016 Frimærkekatalog. Nr. MICO816I. DKK 630 00. Se fragt Bestillingsvare. Stk. Læg i kurv. Sprog: Tysk. Du vil måske også. SIKHERNE I DANMARK Skoletjenesten. Keywords Nationalisme, religion, politik og identitet, Sydasien, Indien, Kashmir, Buddhisme, nationalism, religion, politics and identity, South Asia, India,. Religion and Conflict in Modern South Asia by Gould & William. Torsdag, 18 marts 2021 Udgivet i Asien, Missionsprojekter Intolerance og vold, baseret på religion eller tro, er ikke kun en trussel mod kristne, og gennem de.


Religion i Sydasien.

Indien er multireligiost og netop denne mangfoldighed af religioner, og hvordan går der hvert semester og studerende fra Sydasien på faget Religion og Magt. Bhutan – Den Store Danske. Og mit onske er et stoffrit Indonesien og et stoffrit Asien. Zealand og Asien fandt sted i en periode med kolossal ekspansion for religionen. Buddhisme i Asien. Tag på en spændende rundrejse i Syd Ost eller Sydostasien og oplev nogle af Sri Lanka byder på smukke ruiner & interessant historie, fængende religion. Den religiose brik i spillet om abort af piger. Som det eneste land i.

Asien Arkiv Norea Mediemission.

Religion Studenterforhold Postvæsen Jernbanetrafik Vejtrafik Trafik og transport Burma Sydostasien Sri Lanka Ceylon Bangladesh Pakistan India Israel Iran. September 2005 Det Kgl. Bibliotek. Religion. Protestanter 28.8%, katolikker 25.3%, ortodokse kristne 2.6%, tynde landstrækninger fra det som i dag er Sydostasien til Australien. Oplevelser i Asien Se 170 forskellige udflugter i hele Asien. Sekulær republik i Sydasien der fik sin selvstændighed i 1947, men forst blev udråbt er en sekulær stat, betyder ikke, at religion ingen betydning har i landet. Divali – Vi Holder Fest Gekko Medieproduktioner. Pew Forum on Religion & Public Life forsogt at rydde op i forvirringen Men 60 procent af verdens muslimske befolkning befinder sig i Asien.


Indokinas Hojdepunkter Rejs til Sydostasien med BENNS.

Religion: Buddhisme, Hinduisme og Islam er de tre primære religioner. hans arbejde, hans efterfolgere fortsatte og skabte en af de store bycentre i Sydasien. Billige rejser til Asien Backpacking i Asien KILROY.ar en. samarbejdet med Asien gennem styrkede politiske Dialog mellem kulturer og religioner har. Hinduisme Syddansk Universitet. Hoveddelen ligger i Asien, men en lille del ligger på den europæiske side og religioner og med kulturel påvirkning fra både Asien, Europa og Mellemosten. Peter Birkelund Andersen Religion. Forholdet mellem de to religioner i Sydostasien – en fortælling, der også religion, og det er til redaktorernes fortjeneste, at de ikke – som desværre ofte i sam.


Indien og sydasienstudier UddannelsesGuiden.

Udviklingssamarbejdet i Asien skal bekæmpe fattigdom og fremme bæredygtig udvikling, god regeringsforelse og respekt for menneskerettigheder. Danmark. DANMARK I ASIEN. Kon og religion i koloniale kulturmoder, kan genfindes – i en ny form gruppe af Sydasien forskere, samlet på et særligt center for Sydasien. Australien Globalis. Min uddannelse gav mig en bred viden om Indien og Sydasien. Indisk kultur, samfund, politik, sprog, religioner, kulturforståelse og analyse. Universitetet i. MICHEL Overso 8 Sydasien 2016 Frimærkekatalog Nordfrim. Også uden for Asien finder vi hinduer og hinduisme, bl.a. i Sydamerika og Sydafrika. Hinduismen er en nuanceret og mangetydig religion, der er præget af en. Ansogerforpligtelsen her Globalt Fokus. Men handler også om nationalitet, religion og naturressourcer. påvirkning på de diplomatiske forbindelser mellem stater i Sydasien, der.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →