Back

★ Samisk religion - religion efter by ..Samisk religion
                                     

★ Samisk religion

Samiske religion er den kristne religion, som indtil for nylig blev praktiseret blandt samerne. Der var store regionale variationer inden for de religiøse traditioner og forestillinger i det samiske område, men forfædrekult, shamanisme, animisme og bjornekult var vigtige elementer i de fleste steder. Vores viden om den samiske religion er hovedsageligt baseret på arkæologi og missionærernes skrevet rapporter fra middelalderen og op til 18 år. århundrede. Kun lidt er bevaret gennem mundtlig tradition inden for den samiske kultur. Samiske religion eksisterede som en levende religion, indtil de fylder 18 år. århundrede.

                                     

1. Dyreguder

Udover bjornekulten dyrkede sami flere andre guder i dyreform, kaldet Haldi, blev de betragtet som den naturlige beskyttere. Nogle sami stammer havde en gud for torden, som de kaldte Tiermes eller Horagalles. En anden himmelgud var den Radius, eller Vearalden. Ligesom i den finske mytologi forestillet sig den samiske sig eksistensen af en verden-livets træ, der nåede lige op til north star, det var symboliseret ved en stytto.

Sami skovgud, Laib olmai, herskede over alle skovdyr, som blev betragtet som hans flok. Jagtlykken eller det modsatte afhang derfor af hans velvilje. Det blev betragtet som så vigtig, at jægere, i henhold til en forfatter, være i stand til at ofre og bede til ham hver morgen og aften.

                                     

2. Seider

Rundt omkring i landskabet i det nordlige Skandinavien, kan man finde såkaldte seider, der er steder eller landskaber, som skiller sig ud i forhold til omgivelserne. De blev betragtet som åndelige kontaktpunkter, som derfor blev anset for at være åbninger til den åndelige verden. Disse seider var lavet offerceremonier, hvor både dyr og genstande blev ofret. På sådanne steder, har arkæologer fundet depoter, som indeholdt store mængder af metal, som stammer tilbage fra perioden 800 – 1300. Metal objekter blev i reglen mount, enten engelsk eller tysk, dele af våben, fx pilespidser. Depoterne kan også indeholde rensdyrgevir.

Klan eller familie guderne var i flere dele af Sapmi, der er kendt under navne som Seita, Seide, eller Storjunker. Hver familie eller klan havde en seide beliggende i det område, de boede i. Alle samesamfund havde også sin egen seide, der som regel bestod af en rodet bunke af usædvanligt formede sten, der er indsamlet i vandlob eller stykker af træ. De var som bygget på en synlig hojdedrag eller på en frugtbar engstykke. Under eller omkring dem var stroet gronne fyrrekviste i vinter og gronne blade om sommeren. Disse seide beskyttet gruppe rensdyrhjord og gjort det muligt at fange den vilde rensdyr, og ofrede rensdyrskind og hove der, en person kan også have sine egne seide. Storjunkere beskrives i nogle kilder, som den sten, der ligner mennesker eller dyr, og som stod på bjergtoppe, inde i huler i nærheden af havene eller vandlob. Ligesom ved seiden stroede du friske kviste og græs omkring Storjunkaren sommer og vinter. Storjunkere havde magt over alle dyr, fisk og fugle, og sorgede for jagtlykke. Du ofrede rensdyr her, og hver klan og familie havde sin egen.

                                     

3. Ritualer og tilbedelse. (Rituals and worship)

I lighed med andre cirkumpolare religioner i prisen, det samiske religion er også en særlig jagtceremoni med fokus på bjornen, det var et element af bjornekulten. Elementer af den forståelse af nordisk religion, og da kristendommen blev endeligt deponeret i samisk religion. En anden meget vigtig del af det samiske religion var shamanisme, en tradition, sami fælles med mange af de andre nordlige europæiske og asiatiske nationer. Samernes shamanistiske traditioner har også været forklaret som en parallel til det nordiske sejdkunst.

Mænd ofret normalt at mandlige guder, mens de kvinder, der har gjort det til den kvindelige. Ofringen af dyr, eller metalgenstande blev inkluderet i flere ritualer. Dyr med hvid eller meget lys frakke spillet en meget vigtig rituel rolle.

                                     

3.1. Ritualer og tilbedelse. Noaide

En noaide fungeret som mægler mellem den jordiske verden og den åndelige verden. Han var for at hjælpe de lokale samfund i krise-situationer såsom sygdom, mangel på jagt o. de kan lide. Noaidens vigtigste redskab var troldtrommen, men kunne også bruge en flojte kaldet "fadno". Den traditionelle samiske sang – joik, blev brugt i rituelle sammenhænge, hvor noaiden gik i trance og forlod sit fysiske legeme, for at gøre en rejse til "saivos" den åndelige verden. Her kunne han forhandle med guder, ånder eller forfædre, for at forbedre gruppens skæbne, som han repræsenterede.

                                     

4. Moderne tider. (Modern times)

De fleste af samerne i det nordlige Skandinavien tilhorer en protestantisk kirke, men mange er, ligesom i de øvrige skandinaviske befolkning, de ikke-troende. I fortiden, der opstået en bevægelse i visse kirker, som har det mål at fremme samiske sprog og kultur i kristen tilbedelse. I dag der officiel sami menigheder inden for både den norske kirke og Svenska kyrkan, samt i Svenska Missionskyrkan.

                                     

5. Guder. (Gods)

Denne liste indeholder de guder, der var bedst kendt i det samiske område. De var dog ikke alle, der dyrkes af alle sami grupper.

 • Bieggagallis – den voldsomme storme gud, menneskehedens fader, Beaivis ægtefælle.
 • Raediengiedte – Raedies søn.
 • Ruohtta – Debut gud, og derfor også en dodsgud, han var normalt portrætteret som at ride på en hest.
 • Raedie eller Väraldarade – Hovedguden, skaberen af verden, er som regel beskrevet som passiv, selv som sovende, og han var nok ikke dyrket aktivt.
 • Jabbmeaaakka – Gudinden for doden og dronning af Underverdenen og dodsriget.
 • Biejjenniejte – Gudinde for helbredelse og medicin. Hendes navn kan oversættes til "Solens Datter / Mo ", hun var særlig hjælpsomme mod sygdomme forårsaget af hendes mor, solen.
 • Beaivi eller Biejje – Den Store Solgudinde, menneskehedens mor.
 • Lieaibolmmai – Jagt gud, og gud af voksne mænd.
 • Mubpienålmaj – "Den Onde", måske et lokalt navn for djævelen, men kan også være en samlebetegnelse for alle skadelige guder.
 • Maadteraajja – Stammens far, Maadteraahkas ægtefælle, når hans kone gav menneskene deres krop, gav han dem deres sjæl, og når de blev født.
 • Bieggolman – Sommervindens gud.
 • Aske eller Manna – Måneguden.
 • Saaraahka – Frugtbathedens gudind, samt menstruation, kærlighed, seksualitet, graviditet og fødsel. Saaraahka var den primære kvindelige gud, hun er nogle gange beskrevet som Juoksahka og Oksaahkas søster, lejlighedsvis produceret søn er en treenighed af den samme gudinde.
 • Atja – Tordenguden, også kaldet Bajanolmmai, Dierpmis eller Hovrengalles, som kan oversættes med "Thor - mand".
 • Raedieahkka – Raedies hustru.
 • Rana Niejta – Raedies datter. "Rana" var en populær kvindelig navn blandt samerne.
 • Tjaetsieålmaj – Vand mænd.
 • Jipmel – "Gud", sandsynligvis på et lokalt navn for den kristne gud, men kunne lige så godt være en samlebetegnelse for alle guder.
 • Juoksahkka – Bornenes beskytter, "Kvinden med en pil".
 • Maadteraahka – Cherokee moder, gudinde for kvinder og børn, som gav menneskene deres krop, de kvinder, der tilhorte hende, det samme gælder for de drenge, indtil de blev voksne. Maadteraahka er en populær figur blandt moderne samiske feminister.
 • Oksaahka – Fetal designer, hun gav fosteret form i livmoderen, og visse af dets dese. Hun var Juoksahkas søster.
 • Biegkegaellies – Vintervindens gud.
 • Stallon Skov frygtede kampen.


                                     

6. Referencer og noter. (References and notes)

 • Abercromby, John 1898. Pre - og Proto-historiske Finnerne. D. Nutt.
 • Leeming, David Adams, 2003. Europæisk Mytologi. Oxford University Press. s. 133-141 Finske og Andre Ikke-Indo-Europæiske Mytologier. ISBN 9780195143614.
                                     

7. Eksterne link. (External link)

 • Det Samiske folk. (The Sami people)
 • Sápmi.
 • Den fraticide med rensdyr-gevir.
 • Folkeeventyr af Meandash, mythic Sami rensdyr.
 • Beivve, herunder mange andre relaterede emner, fx sjæl dualisme af Sami.
 • Folklore, Grænser og Publikum i Pathfinder.
                                     
 • Noaide, Noaidi eller Noaydde var en samisk shaman, en ritualleder i samisk religion Noaidetraditionen forsvandt i lobet af det 17. århundrede, da kristendommen
 • Joik eller jojk er samisk for sang og samernes traditionelle folkesang, som også har haft plads i samisk religion Sangene handler ofte om kærlighed og
 • missioneret i de samiske områder. Forestillinger fra kristen tro kom da ind i samisk religion og skabte en blandingsreligion eller synkretistisk religion Jomfru
 • Trolddomsreligion Religion med shamanen som præst Sjamanisme - Samisk tro og mytologi - En nettutstilling Nå er sjamanisme offentlig godkjent religion nordlys
 • strukturelle ligheder mellem den nordiske sejd og noaidetradtionen i samisk religion Derfor er sejd sat i forbindelse med de shamanistiske traditioner
 • for en samisk påvirkning af nordisk religion Steinsland mener dog, at der længe har været et overdrevent fokus på lighederne mellem sejd og samisk noaidetradition
 • Ritualer i nordisk religion er de religiose handlinger, der blev udfort af nordboerne i for - kristen tid. Den nordiske religion var en folkereligion, hvis
 • og samer. Religion Protestanter 89  katolske minoriteter 1, 8  pinsebevægelse 1, 1  andre 8, 1  Sprog: Svensk, finsk og samisk Data ifolge
 • opfattelser byggede på shamanistiske traditioner, der også kendes fra Samisk religion I jernalderen var de oftest fremstillede dyr vilddyr og fugle, der
 • Volund Smed var i nordisk mytologi alfernes hovding, son af en samisk konge. Volund kom fra Finland og var son af en finsk konge. Han havde to brodre
 • hjemsted for en række centrale samiske institutioner, der i blandt Sametinget, NRK Sápmi, museet De Samiske Samlinger og Samisk spesialbibliotek. Karasjok


                                     
 • brugte volven trommer, noget der også var udbredt i shamanritualer i samisk religion En volve kunne udfore ritualer alene, ved såkaldt útiseta udesidning
 • langt ned i Sydsverige og Norge. Intet tyder dog på, at samisk bjornekult, laksekult og samiske jagtguder var udbredt i den nordiske kultur. I vikingtiden
 • beskrivelse af en samisk noaide og dennes magiske seance, et af de allertidligste vidnesbyrd om samernes eksistens og deres religion Der står, at han
 • sul, ol og mjod. Festerne hed jól oldnordisk Yule engelsk juovla samisk og joulu finsk Det er til tider blevet forslået, at ordet er beslægtet
 • samiske sprog i landet, særligt i mod nord, af folk, der horer til samerne det estimeres, at omkring en tredjedel af de norske samer taler et samisk
 • Thor - forestillingerne i Norden og parallelle figurer i både samisk og finsk - ugrisk religion Thor var gift med asynjen Sif. Hendes navn betyder slægtsskab
 • jordelivet og i livet efter dette. Herefter blev den traditionelle samiske religion udelukkende udovet i stilhed. En del samer nægtede dog at finde sig
 • Der er også blevet påvist paralleller i andre mytologier, fx hos den samiske verdensgud Varalden Olmay og i keltisk - irsk folklore og mytologi. Den norske
 • ostersofinske familie, tæt knyttet til finsk, og fjernt knyttet til de samiske sprog. Estland er også en del af Schengenområdet. Navnet Estland ses formentlig
 • grupper, der bekender sig til moderne asetro samt den traditionelle samiske religion Uddybende artikel: Sveriges kultur Svensk kultur er en del af de nordiske


                                     
 • oprindeligt folk. Lidt under en fjerdedel af dem taler samisk som deres modersmål per 2010. Der er tre samiske sprog, der tales i Finland: Nordsamisk, inarisamisk
 • ulovligt, idet loven kun tillader kommunen at flage med nationalflaget, det samiske flag eller av Kongen godkjent by - herreds - eller fylkesflagg Kommunen
 • observationer af den laplandske natur og indgående skildringer af den samiske kultur og deres levevilkår. Det vigtigste resultat af rejsen til Lapland
 • ikke havde den moderne betydning. En anden moderne paragraf taler om den samiske Folkegruppe. I 1800 - tallet var ordet same ikke i brug, derimod ville man
 • måder. Se Laver, s. 356 ff som blandt islandsk også nævner færosk, finsk, samisk visse norske dialekter samt skotsk gælisk. For utrænede oren kan det lyde
 • Irland, og Nordfrankrig, og de befolkede Island, og fortrængte gradvist de samiske folk i Nordskandinavien. På den måde spredtes de germanske sprog igennem
 • aabenbarligen over alt iblant os skinner og lyser til den sande og rette Religions Bestyrkelse, som bestaar i en fornuftig og retsindig Guds Frygt og Dyrkelse:
 • samlet i sogne og omkring borge. I andre dele af landet boede der en lille samisk befolkningsgruppe, der ernærede sig ved jagt, fiskeri og små landbrug. Allerede

Users also searched:

fakta om samer, sameland, samer genetik, samer norge, samisk hytte, samisk kultur, samisk kunsthåndværk, samisk mad, samisk, Samisk, samer, fakta, norge, hytte, genetik, kultur, kunsthndvrk, samisk mad, sameland, fakta om samer, samer norge, samisk hytte, samer genetik, samisk kultur, religion, Samisk religion, samisk kunsthndvrk, samisk religion, religion efter by. samisk religion,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Samisk hytte.

Samer – Den Store Danske. Historisk roman om begivenhederne i det nordligste Norge i 1850 erne, da vækkelsesprædikanten Lars Levi Læstadius kom og ændrede alt for den samiske. Samisk mad. Siv Rasmussen: Navn i det nordlige Sápmi på 1500 og 1600 tallet. Ves det ikke i kilderne til samisk religion, men ifolge sen svensk overlevering, kan samiske nåjder være iklædt kvindetoj. Hvorvidt det har været gældende for. Samer genetik. Info – Valravnens Blog. 2013 dec 20 Studier i samisk religion Louise Bäckman boktips samer ​religion faktabocker.

Sameland.

Kristendom, sjamanisme og Museum Tusculanums Forlag. Modersmål finsk eller svensk eventuelt erstattet af samisk Eksamen i realfag kan være i enten evangelisk luthersk religion, ortodox religion,. Samisk kultur. Indtoget i Kautokeino eReolen. I lighed med andre cirkumpolare religioner omfattede samisk religion også en særlig jagtceremoni med fokus på bjornen, det var et element af bjornekulten. Samisk kunsthåndværk. Thordis Skeggja Valravnens Blog. Om tidligere samiske livsformer, deres dagligdag, sprog, religion og kultur, miljopåvirkninger fra Altadæmningen og Tjernobylulykken samt deres kamp for.


Samtale: Opdragelse og leg, AOF Næstved og Susålandet Find det.

Tim Jensen: Grundboger til religion i gymnasiet. Bo Alkjær: Primitiv religionshistorie Forskningsoversigt. Anker Steffesen: Samisk religion fortsat fra nr.4 1985. Sápmi Park Karasjok. Review materialevurdering. Reviews incl. Infomedia access. fubar. fubar. periodical article. See where the item is available. Title. Samisk religion. Contributor. Harreskov Blotgilde. Samernes traditionelle bosætningsområder benævnes Sameland samisk Religion. I forkristen tid tilbad samerne en række mandlige og kvindelige guder, der. Museet for Religios Kunst Complot Media. Samisk religion. Samerne eller lapperne, som de tidligere kaldtes, er Nordskandinaviens, Nordfinlands og det meste af Kolahalvoens oprindelige folk. Endnu i.

Samisk folkekunst af Gérard Franceschi, Asger Jorn, Jens Rosing.

Luthersk kristendom blant hele den samiske befolkningen under lagt norsk elementer fra samisk religion ble tatt med inn i kirka, mens kristne symboler ble. Biblioteket, Professionshojskolen Absalon. Samisk kultur er meget andet end rensdyr, og Lappland har, udover efter Den samiske shamanistiske religion er en natur religion, der er toet. Friluftsliv Udspringer Af Samisk Urfolkskundskab af Henrik Warburg. Joik eller jojk er samisk for sang. Det er samernes traditionelle folkesang, som også har haft plads i samisk religion. Samer? Noget med.


Registrera Samisk Shamanism som trossamfund Opslag Facebook.

Pre Christian Sami Religion, Shamans and Gods Forkristen Samisk Religion, Sjamaner og Guder. Source: Ellinor Public Share photo. Modified photo. Samisk religion. Det mest udbredte, fysiske beviser på lang samisk kontinuitet i Sápmi er de samiske shamaner, nåjderne, som en del af religiose ceremonier 1, side 13. Samefolkets historie: Fra undertrykkelse til genopblomstring. Joik er tæt forbundet med shamanisme, som er samernes oprindelige religion. For Torgeir Vassvik er joik blevet en rejse tilbage til hans samiske identitet, men. Samernes historie Ulvens blik. Tidlegare hadde samane i Noreg, Sverige, Finland og Russland ein eigen samisk religion. Den gamle samiske religionen var nært knytta til naturen. NN. Saemien båeries religijovne Page 32 Atlantbib. Der står ikke meget i kilderne til nordisk mytologi og forkristen nordisk religion, der En vigtig beroringsflade, mellem norron og samisk religion, er sejd. Snorre​.


North Atlantic Studies Aarhus Universitetsforlag.

Det vil sige den Asatro der er overleveret gennem for kristne Edda digte nedskrevet i middelalderen og sekundært gennem folketro og Samisk religion. Samisk religion. Samisk, tidl. lappisk, sproggruppe inden for den finsk ugriske sprogfamilie i den uralske sprogæt Det samiske sprogområde strækker sig fra Mellemskandinavien til Den Store Danske Sprog, religion og filosofi Sprog Sprogætter og. Materiale Samer Kobenhavns Biblioteker. Lær mere om den samiske forkristne religion og overbevisninger om skabelsen, liv og dod. Få også et indblik i samernes skikke ved at lytte til traditionelle sange​. Hvilke sprog, religioner og etniske grupper der i Finland? faktalink. Religion: Muslimer 70%, albansk ortodokse 20%, romersk katolsk 10%. Andre sprog: Små samisk og russisktalende minoriteter. Forventet Religion: ca.

Mobil leksikon Samer Leksikon for det 21. århundrede.

Undersoger udviklingen af samisk kristendom, samisk nyshamanisme og det, for kristne samiske religion, en forestilling om kontinuiteten af denne religion. Filmvisning m. Filmklubben Film fra Nord Samisk eller svensk. Svensk officielt, andre små samisk og russisktalende minoriteter 2003. Religion. Protestanter 84.2%, Ortodokse kristne 1.1%, anden. GIEDAIGUIN VÁIMMUS. Sámi kultur, ja duodjecájáhus. Samisk. Kob Friluftsliv Udspringer Af Samisk Urfolkskundskab af Henrik Warburg hurtig levering og lav pris. Uden fortid har friluftsliv ingen ik.

Online Casino Poker Tidsplaner – Gratis Hrwager Casino bonus.

Og sammenligne idealerne bag nordisk og samisk borneopdragelse. Til sidst Hun er uddannet. i religion og historie og har arbejdet i 25 år som. FRILUFTSLIV UDSPRINGER AF SAMISK URFOLKSKUNDSKAB. Få Bjorne labben og andre samiske eventyr af Ingrid Hentze som e bog på dansk Bogen rummer fem samiske eventyr og et beskrivende afsnit om born og unge: fantasy og magisk realisme Norron religion og mytologi.


CD: Moenje, Klarvær Folk & Musik.

Danmark og Norge: Kulturelle religiose likheter og forskjeller. formål å styrke barns identitet som samer ved å bruke samisk språk og formidle samisk kultur. Chaos nr. 5 Forlaget Chaos. Religiose ritualer til at fremkalde ånder. Det er prydet af samernes traditionelle farver, der også går igen i deres klædedragter. Samisk kunst er. Samisk – Den Store Danske. Tradisjonell samisk religion forholdt seg helt bevisst til ånder, og du vil ringe et Maltesisk nummer om du vil kontakte kundeservice på telefon. Der er dog lige.

Syng din indre elv – Tonder Festival.

Henrik Warburg er uddannet pædagog fra Ballerup seminariet med profilering i idræt og friluftsliv. Det har medfort en praktikperiode på Bewerley Park Centre for​. Konferencerapporter bd 3 - nordisk historikermoede 2017 Aalborg. I landene: dansk, norsk, samisk, finsk, færosk, islandsk, gronlandsk, tysk, frisisk og plattysk – for slet ikke at nævne alle dialekterne. Religionen blev efter en vis.


Finland Globalis.

Samerne bor i Sameland samisk: Sámiænan som i historisk tid omfatter det transportmidlerne slæde og ski, klædedragt og boligformer, sprog og religion,. Leksikon Pilgri. Samisk religion förr lapsk mytologi är den förekommande benämningen på den förkristna religionen hos samer som i stora drag baserades på muntliga.


Pin på Ny samisk litteratur Pinterest.

Filmklubben Film fra Nord Samisk eller svensk? Sted: URBAN 13, Garagen ​indendors Fri entré Dore kl. 19.00, Film kl. 19.30 Engelske. Den2radio Når en urreligion vender tilbage. Sog, find og lån fra alle Danmarks biblioteker. Sog. Alle materialer, Boger, Artikler​, Film, E materialer, Spil, Musik, Noder. Færre sogemuligheder Flere. OMFANGET AF RELIGIOSE AKTIVITETER I DANSKE OG UC SYD. Kob Bjorne labben og andre samiske eventyr af Ingrid Hentze som e bog på dansk til Bogen rummer fem samiske eventyr og et beskrivende afsnit om samernes historie, levevis, tro og geog. Born og unge Historie og samfund Religion. Sami nomads Old Nomad Sami man Finnmark in Norway ca 1890. Omhandlede samisk religion, det andet 1987 omhandlede kultiske sted navne og religion i oldnordisk tid jf. anmeldelsen i Religionsvidenskabe ligt Tidsskrift.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →